Wie? Biografie

Een bezig bijtje, zou je kunnen zeggen… Een zo kort mogelijk overzicht tot nu toe:

Het begin
Op 16 april 1997 zag Chris Flinterman het levenslicht in het ziekenhuis in Dirksland. Al snel kwam hij thuis in Hellevoetsluis. Hij ging naar basisschool CBS de Brug in Hellevoetsluis. In groep 8 ging hij al enkele woensdagmiddagen naar het Penta College CSG Jacob van Liesveldt, voor de Masterclass die daar werd aangeboden. Daar werd hem meer uitdaging aangeboden, met vakken als wetenschap en een kijkje naar het vroege Nederlands (Hebban olla vogala…).

Middelbare school
De middelbare school werd (natuurlijk) ook het Jacob van Liesveldt. Hier zat hij in de eerste lichting Masterclassers. Door een programma van compacten (de normale stof in minder tijd behandelen) en verrijken (extra vakken, zoals wetenschap, psychologie en het wisselende programma van Studium Generale, wat vakken als drama, lokale geschiedenis en Egyptologie inhield) werd hem extra uitdaging aangeboden. Daarnaast was hij vanaf klas 1 al actief in de schoolkrant, waarbij hij heeft geholpen deze op te bouwen. In klas 4 werd hij lid van de leerlingenraad, die net was opgericht. Hier is hij ook nog een tijdje secretaris van geweest.
In klas 5 werd hij toegelaten tot het PRE-University College in Leiden. Hier werd hem nog meer uitdaging en kennis aangeboden. In het vierde blok deed hij met Mart Jan Luteyn onderzoek naar ontkenningen in de Statenvertaling van de Bijbel uit 1637. Samen wonnen ze hiermee de Jan Kijne onderzoeksprijs.

Universiteit
Sinds 2015 is Chris student aan de Universiteit Leiden, waar hij Duitse Taal en Cultuur studeert.

Advertisements